Reprezentanţa Drochia

Pe loc acordă următoarele servicii:

  • Brocher vamal:
    • Specialiştii în domeniul vămuirii Codreanu Gabriela, Mutuzoc Anastasia
  • Eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor – nepreferenţiale:
    • Conslultant Mutuzoc Anastasia
  • Expertiza produselor alimentare:
    • Expert Mutuzoc Anastasia

Tel. – 252-22601.

Celelalte domenii de activitate ale filialei Soroca CCI RM sînt deservite de oficiul central din or. Soroca, specialiştii căreia la solicitările parvenite se deplasează în teritoriu.

Tel. – 230-23281, 23226, 22001.