Despre regiune

RAIONUL Soroca – este situat la nord–estul ţării, formând o parte din frontiera de stat cu Ucraina, astfel 13 localităţi din raion sunt regiuni de frontieră. În teritoriul raionului sînt plasate două posturi vamale – la Soroca şi Cosăuţi.

În componența raionului sunt 68 localități dintre care  un oraș.

Raionul se învecinează direct cu raionul Donduşeni, Drochia, Florești, Unitatea administrativ-teritorială din stânga Nistrului şi la est cu Ucraina. Suprafaţa totală a raionului este de 104,3 mii ha.  Populaţia totală constituie – 100038  persoane.

SITUAȚIA ECONOMICĂ

Economia regiunii se bazează, în mare parte pe agricultură, industrie (prelucrarea producţiei agricole, industria de confecţii, producerea încălţămintei, articolelor de tîmplărie, de artizanat, extragerea şi producerea materialelor de construcţii, prelucrarea metalelor). Este răspândită activitatea de cultivare a cerealelor şi culturilor pomilegumicole.

Numărul agenţilor economici – 3637. Suprafaţa terenurilor agricole constituie  63,2 mii ha.

Situația demografică în ianuarie-decembrie 2018 a fost determinată de o descreștere a nivelului natalității cu 10,2 la sută și o creștere a nivelului mortalității cu 3,5 la sută, de asemenea a fost înregistrată o creștere și a nivelului nupțialității și a  divorțialității respectiv cu 1,0 % și 39,4 % la sută.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL

Sistemul de învăţământ din raionul Soroca este structurat pe următoarele trepte de şcolarizare: educaţia preşcolară, învăţământul primar, gimnazial şi liceal. Infrastructura şcolară a raionului în anul de studii 2017-2018  include  104 instituţii de învăţământ : 56  instituţii preşcolare cu 3093 copii înscriși în 138 grupe, 28  gimnazii, 5 licee , 5 școli primare-grădiniţă, 5 şcoli primare, 1 şcoală de sport şi un centru de creaţie a elevilor.

În teritoriul raionului Soroca activează : Colegiul Tehnic Agricol, Colegiul de Artă ”Nicolai Bodgros”, Colegiul Pedagogic„M.Eminescu”, Școala Profesională din or. Soroca

CLIMATUL INVESTIŢIONAL

Investițiile în active imobilizate din contul tuturor surselor de finanțare realizate în perioada de raport au însumat 206.8 mil. lei, micșorându-se 13,4% față de ianuarie-decembrie 2017. Sursa principală de finanțare a investițiilor a fost mijloacele proprii ale investitorului, ponderea cărora a constituit 44,9%.

Informații suplimentare:

Consiliul raional Soroca
Tel.: +373 230 2 26 50

+373 243 2 20 88
e-mail: [email protected]