Expertiză, certificare, declaraţii vamale

Filiala Soroca CCI RM prestează următoarele servicii şi expertize:

Servicii:

 • Organizarea misiunilor economice în alte ţări.
 • Organizarea şi petrecerea expoziţiilor, iarmaroacelor, întîlnirilor de afaceri.
 • Organizarea trainingulilor în domeniile de afaceri a agenţilor economici.
 • Servicii de prezentare şi răspîndire a informaţiei de afaceri.
 • Căutarea partenerilor de afaceri în Moldova şi peste hotare, servicii Internet.
 • Expertize de calitate şi cantitate a mărfurilor.
 • Certificarea de origine a mărfurilor,
 • Perfectarea şi eliberarea declaraţiilor vamale.

Efectuarea expertizelor:

 • Determinarea cantităţii şi calităţii mărfurilor;
 • Determinarea ţării de origine a mărfurilor;
 • Determinarea volumului de producţie finită obţinută din materia primă prelucrată în lohn şi normelor de utilizare a materiei prime;
 • Aprecierea producătorului şi producţiei proprii a întreprinderii:
 • Aprecierea poziţiei tarifare (codul) si destinaţia mărfii;
 • Evaluarea mijloacelor de transport;
 • Evaluarea utilajului;
 • Evaluarea bunurilor imobiliare;
 • Evaluarea altor mărfuri şi materiale;
 • Alte genuri de expertiza.