Învățămîntul professional tehnic prin sistem dual – oportunități și avantaje pentru companii

Filiala Soroca CCI RM la data de 26 martie 2019 a organizat  în incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca (CTAS) o sesiune de informare cu genericul: ,,Oportunitățile  oferite de învățământului dual pentru domeniul agrar din nordul  Republicii Moldova.

La eveniment au participat reprezentatii autorităţilor publice locale din raioanele Soroca, Drochia, administrația CTAS, agenții economici din domeniul agrar, manageri rersurse umane, manageri dezvoltare din teritoriu.

În cuvântul de salut   dl Constantin Nesterenco,doctor în pedagogie, conferențiar universitar, directorul IP „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”  a menționat  rolul unicei instituții de învățămînt  agrar din țară, care urmărește, prioritar, asigurarea unei pregătiri tehnice complementare, în cadrul profesiilor tradițional agrare. Pe parcursul celor 111 ani Colegiul a pregătit peste 39 mii specialiști, de aceea consideră extrem de importantă activitatea CCI RM în domeniul organizării și realizării programelor de formare profesională prin învățămînt dual.

La eveniment a fost prezentă d-na Rodica Bivol, Șef Secție Învățămînt Dual CCI a RM,  care a informat participanții cu specificul și oportunitățile învățămîntului dual în baza actelor normative în vigoare, rolul și  responsabilitățile CCI RM în acest domeniu. “ Învămîntul dual este o  forma alternativă în cadrul sistemului de învățămînt  profesional tehnic și se organizează prin acordarea instruirii teoretice și a celei practice în cadrul instituției de învățămînt profesional și a agentului economic, cu utilizarea mijloacelor acestuia, în vederea obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe” – a menționat d-na Bivol. Un subiect aparte a fost și distribuirea responsabilităților între partenerii din sistemul dual. Factorul cheie în dual sunt agenții economici, care, în scopul realizării Programului de formare profesională împreună cu instituția vor elabora instruirea practică pentru specialitatea mecatronică, mașini și utilaje agricole, pe care î-l vor propune Ministerului Educației, Culturii și Cercetării spre aprobare. Evenimentul s-a finalizat cu  runda  de întrebări și  discuții referitor la  planurile de realizare și implementare a sistemului dual, cît și încheierea acordului-cadru de cooperare.

În încheiere  Directoarea Filialei Soroca CCI RM Lilia Catruc a adus sincerte mulțumiri tuturor participanților și organizatorilor pentru colaborare și buna organizare a acestu eveniment.

Distribuie acest articol: