Expo-tîrgul universal “De ziua ta, Drochia!”

În perioada 25-26 august 2018, la Drochia, Filiala Soroca a Camerei de Comerţ şi Industrie a RM în parteneriat cu Primăria, Consiliul Raional Drochia  au organizat un Expo-tîrg  Universal “ Drochia, de ziua ta! “ cu prilejul Sărbătorii – Hramul oraşului.

Expo-tîrgul a avut drept scop promovarea  producătorilor autohtoni, cît şi a mărfurilor şi serviciilor fără de care piaţa nu poate exista, cu reunirea a peste 30 de participanţi, reprezentanţi din mai multe domenii: sectorul agrar,  fabricarea încălţămintei, comerţ, producerea mărfurilor de larg consum, produse alimentare etc .

Cu mesaje de salut către participanţi şi vizitatori s-au adresat  Nina Cereteu, primarul oraşului Drochia,  Directorul Filialei Soroca CCI RM Lilia Catruc, Valerian Gherman, reprezentantul Consiliului Raional Drochia, care au menţionat importanţa evenimentului expoziţional în susţinerea producătorilor autohtoni, promovarea mărfurilor şi produselor competitive pe piaţa internă, dezvoltarea social-economică a regiunii, au mulţumit participanţilor şi le-au înmînat diplome de participare la Expo-tîrg.

Distribuie acest articol: