Întîlnirea Conducerii CCI RM cu Membrii Filialei Soroca.

Membrii  Camerei de Comerţ şi Industrie a RM Filiala Soroca s-au întrunit la 20 decembrie 2017  la tradiționala adunare anuală pentru a face bilanțul activității

pentru perioada august – decembrie 2017, a discuta problemele cu care se confruntă mediul de afaceri din regiune și a trasa  direcţiile prioritare de activitate a CCI RM pentru anul 2018.

La întrunire au fost prezenți vicepreședinții CCI RM D-nul Mihai Bîlba şi D-na Natalia Calenic, care au informat participanții cu pricipalele activități de dezvoltare pentru anul 2018.

D-na Lilia Catruc, directorul filialei Soroca CCI RM, a trecut în revistă cele mai importante evenimente întreprinse de  filiala Soroca pe parcursul perioadei vizate pentru întreprinderile -membre din regiune, menţionînd colaborarea și conlucrarea în desfășurarea a mai multor activități, care au avut un impact pozitiv asupra mediului de afaceri.

Prezent la acest eveniment a fost și vicepreședintele Consilului Raional Soroca Vladimir Nicuța,  care a venit cu un mesaj de mulțumire la adresa Filialei pentru desfășurarea a mai multor activități organizate în parteneriat pentru susţinerea mediului de afaceri din regiune, cît și aportul și contrubuția Flilialei la dezvoltarea dialogului public-privat.

Membrii Filialei au mulțumit pentru conlucrarea eficientă și au venit  cu mai multe propuneri  de soluționare a problemelor cu care se confruntă.

Distribuie acest articol: