Seminar de informare a tinerilor antreprenori din localitățile raionului SOROCA referitor la granturile existente în cadrul Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (PRRECI) – IFAD VI și condițiile de finanțare.

Filiala Soroca  a CCI RM în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a RM și  Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă a organizat și petrecut 2 seminare de informare a tinerilor antreprenori din  localitățile raionului Soroca la 15 și 18 septembrie 2017.

În cadrul sesiunilor de informare  despre produsele IFAD VI si procedurile de aplicare sau participare la  acest program cei peste 45 tineri antreprenori din localitățile raionului Soroca au obținut asistență și suport la pregătirea dosarului de aplicare pentru obținerea creditelor cu element de grant prin intermediul băncilor partenere IFAD, la completarea formularului de aplicare pentru obținerea granturilor, în scopul stimulării investițiilor aferente lanțurilor valorice. Un interes deosebit a trezit subiectul de alocare a granturilor pentru procurarea tehnicii agricole, pentru producerea culturilor de câmp, construcția serelor, procurarea animalelor etc.

Facilitator al sesiunilor de informare d-na Georgeta Mincu, Expert CCI RM a oferit  participanților o prezentare amplă pe subiectul inclus în agenda evenimentului, expunînd exemple practice, care vor fi utile tinerilor ce doresc sa devină antreprenori sau să-și dezvolte afacerea în continuare.

Camera de Comerț și Industrie Filiala Soroca susține tinerii și oferă cosultanță celor ce doresc să-și deschidă o afacere în Republica Moldova.

Distribuie acest articol: