Adunarea membrilor Filialei Soroca CCI RM

07-1La 23 iunie 2017  Filiala Soroca a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, conform deciziei Consiliului CCI a RM №13/1 din 31 martie 2017 a organizat adunarea membrilor cu participarea a 50 reprezentanți ale întreprinderilor–membre din regiune amplasaţi în zona de activitate a filialei.

La adunare s-a examinat subiectul de alegere a delegaților la Congresul IV al CCI RM. Directorul  Filialei Soroca Lilia Catruc a informat  participanții cu prevederile Regulamentului cu privire la alegerea delegaților la Congresul IV al Camerei de Comerț și Industrie , care  a menționat că în corespundere cu norma de reprezentare stabilită de Consiliul Camerei, adunarea este în drept să aleagă 13 delegați.

Cei 13 delegaţii la Congres au fost  aleși  în conformitate cu normele unice de reprezentare a delegaţilor la Congres stabilit de Consiliul Camerei.Decizia adunării  membrilor Camerei a fost  adoptată prin vot deschis, cu majoritatea simplă de voturi ale celor prezenţi.

La adunare a participat vicepreședintele CCI RM Tudor Olaru, care s- a referit la realizarea obiectivelor și direcțiilor prioritare ale CCI RM.

La finele adunării  Directorul Filialei Lilia Catruc a adus mulţumiri pentru participarea la organizarea ședinței nominalizate întru realizarea  obiectivelor înaintate de instituția camerală.

Distribuie acest articol: