Acord de Colaborare încheiat

La 17 noiembrie 2017 Filiala Soroca CCI RM a semnat un Acord de Colaborare dintre CCI RM, reprezentat prin Filiala Soroca și IP Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, exprimându-și interesul reciproc în dezvoltarea potențialului economic al regiunii, crearea unui sistem eficient de parteneriat public – privat și asigurarea unui mediu antreprenorial competitiv. Acordul a fost semnat de către Directorul Filialei Soroca CCI RM Lilia Catruc și Directorul IP CTAS Soroca Constantin Nesterenco. Ambele părți sunt cointeresate în extinderea și consolidarea cooperării, care vizează dezvoltarea instruirilor în domeniul antreprenorial, fiecare – în baza capacităților disponibile și în limitele competențelor sale. Prezentul contract a fost încheiat pe o perioadă de  3 ani și a intrat în vigoare la data semnării acestuia.

În vederea punerii în aplicare a prezentului acord se v-a face schimb de informații cu privire la domeniile reglementate de prezentul acord și se vor organiza consultări, ateliere comune, seminare, mese rotunde, întâlniri de afaceri, prezentări și alte evenimente care presupun promovarea producătorilor autohtoni pe piețele interne și externe, atragerea investițiilor în economia raionului Soroca și alte evenimente de interes comun. CCI va participa, implicând potențialul Filialei Soroca a CCI, în elaborarea politicilor și coordonarea activității de expoziție, organizarea evenimentelor care vizează dezvoltarea activității expoziționale în raionul Soroca și formarea unei imagini de afaceri și investiționale atractive a regiunii; aplicarea proiectelor educaționale comune pentru subiecții activității comerciale și industriale din raion, inclusiv în cadrul programelor guvernamentale de formare profesională, recalificare și perfecționare.

 

Distribuie acest articol: